Privacyverklaring

Hieronder vind je het privacybeleid van WickyTravel.

Introductie

WickyTravel is eigenaar van en beheert de website www.lekkerwegnaarfrankrijk.nl. WickyTravel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. We vinden je privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we toe hoe we dat doen.

Identiteit & contactgegevens

WickyTravel
Deventer
KvK 76578925
+31 (0)637250022
info@wickytravel.nl

1. Persoonsgegevens die WickyTravel verwerkt

Wickytravel verwerkt persoonsgegevens over je doordat je gebruik maakt van de diensten van WickyTravel en/of omdat je deze gegevens zelf aan WickyTravel verstrekt. Dit is het geval wanneer je gebruik maakt van (een van) de website(s), het contactformulier, het informatie- of reserveringsaanvraagformulier, een advertentie bij ons afneemt of op een andere wijze jouw belangstelling kenbaar maakt (in correspondentie of telefonisch). Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die door WickyTravel, afhankelijk van de dienst waarvan je gebruik maakt, worden verwerkt.

Als je gebruik maakt van de website(s) van WickyTravel, worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze bezoekers zijn te identificeren:

 • locatiegegevens;
 • gegevens over activiteiten (surfgedrag) op de website(s) en
 • internetbrowser en apparaattype.

Als je gebruik maakt van de nieuwsbrief van WickyTravel website(s), worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • je e-mailadres;
 • in sommige gevallen je voor- en achternaam;
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt.

Als je als klant gebruik maakt van de dienstverlening zoals het contactformulier, informatie- of reserveringsaanvraagformulier van WickyTravel, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • je voor- en achternaam;
 • je e-mailadres;
 • je internetbrowser en apparaat type;
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt.

Als je als klant gebruik maakt van het beoordelingsformulier door het achterlaten van een review:

 • in sommige gevallen je naam;
 • je e-mailadres;
 • uw internetbrowser en apparaattype;
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt.

Als je als adverteerder gebruik maakt van de dienstverlening van WickyTravel worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • je voor- en achternaam;
 • je bedrijfsnaam;
 • je adresgegevens;
 • je telefoonnummer;
 • je e-mailadres;
 • je internetbrowser en apparaattype;
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt.

2. Waarom worden je persoonsgegevens verwerkt?

WickyTravel verwerkt alleen gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening. Je persoonsgegevens worden dan ook alleen verwerkt ten behoeve van de onderstaande doeleinden.

Als je als bezoeker gebruik maakt van de website(s) van WickyTravel worden je persoonsgegevens verwerkt:

 • voor het analyseren van gedrag op de website(s) van WickyTravel teneinde daarmee de website(s) te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de voorkeuren van bezoekers;
 • voor het analyseren van surfgedrag over de website(s) van WickyTravel op basis waarvan WickyTravel content, producten en diensten afstemt op bezoekersbehoeften;
 • WickyTravel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Als je gebruik maakt van de nieuwsbrief van WickyTravel website(s), worden je persoonsgegevens verwerkt:

 • indien je je e-mailadres hebt opgegeven voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om je als klant te informeren over voor jouw relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van WickyTravel. Je e-mailadres wordt voor onbepaalde tijd bewaard. Als je hier geen prijs meer op stelt kun je je op ieder moment afmelden.

Als je als klant gebruik maakt van de dienstverlening van WickyTravel, worden je persoonsgegevens verwerkt om:

 • het informatie- of reserveringsaanvraagformulier te verzenden aan desbetreffende accommodatie, zodat een reactie door de accommodatie kan worden opgesteld;
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Als je als klant gebruik maakt van het beoordelingsformulier door het achterlaten van een review, worden je persoonsgegevens verwerkt:

 • voor het toetsen van je beoordeling aan de spelregels;
 • voor het toesturen van informatie over (afwijzing van) je beoordeling.

Als je als adverteerder gebruik maakt van de dienstverlening van WickyTravel worden je persoonsgegevens verwerkt:

 • voor het beoordelen van je verzonden inschrijfformulier;
 • voor het uitvoeren van de overeenkomst;
 • voor het verwerken van facturen;
 • voor het toesturen van informatie over (wijzigingen van) je product of dienst;
 • voor analyses ten behoeve van statistische doeleinden;
 • voor het vastleggen van bewijs; en
 • teneinde vast te stellen dat WickyTravel daadwerkelijk contact heeft met je of een van je vertegenwoordigers als klant, bijvoorbeeld in telefonische of schriftelijke correspondentie.

Indien WickyTravel je persoonsgegevens voor andere, bijvoorbeeld commerciële, doeleinden wil verwerken dan hierboven omschreven, doet WickyTravel dit alleen nadat hiervoor uitdrukkelijk toestemming aan je is gevraagd en verkregen. Deze toestemming kun je vervolgens op ieder moment en zonder opgaaf van redenen intrekken.

3. Hoe lang bewaart WickyTravel gegevens?

WickyTravel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor je persoonsgegevens werden verkregen.

Voor de persoonsgegevens die WickyTravel ontvangt in het kader van de registratie van je accommodatie, het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst betekent dit in ieder geval dat WickyTravel je persoonsgegevens niet langer bewaart dan vijf jaren na afwijzing van je registratie of de beëindiging van de overeenkomst.

4. Deelt WickyTravel persoonsgegevens met derden?

WickyTravel deelt je gegevens niet met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Leveranciers

Wij maken gebruik van de volgende leverancier die persoonsgegevens verwerken namens WickyTravel : MailChimp (nieuwsbrieven, inschrijfformulier nieuwsbrieven).

Google Analytics

Om bezoekersgedrag te meten en te analyseren maakt WickyTravel gebruik van Google Analytics. Om je privacy te waarborgen is Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld:

 • er is een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten;
 • er wordt gebruik gemaakt van Anonymize IP;
 • de optie ‘gegevens delen’ staat uit;
 • de functie voor User ID’s is niet ingeschakeld; en
 • er wordt geen gebruik gemaakt van andere Googlediensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gegevensbehoud voor gebruikers en gebeurtenissen staat ingesteld op 50 maanden. Na die periode worden de verzamelde gegevens bij Google Analytics automatisch verwijderd.

Advertising

Deze website maakt gebruik van de diensten van de partners Awin, Affilinet, Booking.com, Bol.com, Daisycon, Secureholiday, Tradedoubler en Tradetracker om adverteerders via performance based advertising te promoten. Performance based advertising is een eerlijke vorm van adverteren omdat een adverteerder alleen betaalt voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat.

Om deze dienst uit te kunnen voeren maken onze partners gebruik van zogeheten affiliate cookies en matching-data. Met deze cookies kan een match worden gemaakt tussen de transactie bij de adverteerder en deze website. Hierdoor weet een partner dat deze website een vergoeding moet ontvangen.

Bij de registratie van deze vergoeding krijgt deze website toegang tot basale, anonieme transactiedata. Deze data mag door deze website uitsluitend worden opgeslagen en/of bewerkt om de betreffende adverteerder effectiever te promoten of voor het maken van statistische analyses. Deze website draagt er zorg voor dat opgeslagen data adequaat wordt beveiligd en houdt zich aan geldende privacyrichtlijnen en wetgeving

Het gebruik van affiliate cookies en de opslag van anonieme transactiedata vormt geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. Volgens de Telecommunicatiewet en de AVG/GDPR hoeft hiervoor dan ook geen toestemming te worden gevraagd. Ten aanzien van de dataverwerking binnen de AVG/GDPR beroepen wij ons op de verwerkingsgrondslag Gerechtvaardigd Belang. Wel dienen wij onze bezoekers over het gebruik te informeren

Opt-out

Wil je ondanks alle genomen maatregelen nog steeds niet dat we jouw gedrag anoniem volgen, dan bestaat er een opt-out mogelijkheid. Google heeft een speciale Add-On voor Chrome ontwikkeld die je kan installeren in je browser. Deze Add-On voorkomt dat de trackingcode van Google Analytics informatie doorstuurt naar Google.

5. Hoe analyseert WickyTravel je websitebezoek?

WickyTravel maakt gebruik van analytische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

WickyTravel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

7. Beveiliging van je persoonsgegevens

WickyTravel neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Om gegevens veilig te versturen via het internet heeft onze website een SSL-certificaat geïnstalleerd. Dit protocol creëert een versleutelde verbinding tussen een webserver en een internetbrowser. Deze verbinding zorgt ervoor dat alle gegevens, die tussen de webserver en browser worden verstuurd, geheim blijven.

Vragen

Als je vragen hebt over ons privacybeleid of anderszins wilt reageren op het door ons gehanteerde privacybeleid dan kun je contact opnemen:

Deventer, 14 november 2019